Prinášame do vášho života ešte viac komfortu. Vďaka Java aplikácii, ktorú si stiahnete do vášho mobilného telefónu, môžete jednoducho ovládať domáce zariadenia.

V prehľadnom menu si vyberiete konkrétne zariadenie a povelom „Zapnúť“/„Vypnúť“ spustíte alebo ukončíte jeho činnosť. Ovládané zariadenia musia byť pripojené k prvkom domácej automatizácie
a prostredníctvom GSM aplikácie ústredňa CTC-918 spína zariadenia. Aplikáciou môžete aktivovať
a deaktivovať zabezpečovací systém.

Kontrolu nad domácimi zariadeniami budete mať všade tam, kde bude mať váš mobil možnosť odosielať SMS-ky. Pokojne teda môžete poliať trávnik pred svojím domom, hoci ste práve na dovolenke pri mori.

Nižšie je znázornený príklad ovládania prostredníctvom mobilného telefónu.

Pri spušťaní aplikácie vo vašom mobile sa na displeji zobrazí logo.

Po spustení sa zobrazí hlavné menu. Prvá pozícia slúži na ovládanie zabezpečovacieho systému.
V menu je ďalej 8 volných pozícií, ktorým môžete priradiť ovládanie rôznych zariadení. Názov každého políčka si volíte vy.

V prípade, že chcete aktivovať napríklad zabezpečovací systém, potvrdíte pozíciu
s názvom „Alarm”.

Potom stačí vybrať z menu „Zapnúť” a mobilný telefón vyšle SMS správu pre ústredňu, ktorá aktivuje zabezpečovací systém. Podobný postup je pri deaktivácii zabezpečovacieho systému.

Ak pripojíte vykurovanie svojho domu alebo chaty cez prvky domácej automatizácie, budete môcť uvedený priestor vykúriť ešte pred svojím príchodom.

Taktiež máte možnosť zapnúť vykurovanie vo vopred stanovenom čase.

GSM aplikácia obsahuje tabulku s nastaveniami, kde zadávate GSM telefónne číslo vašej ústredne, kľúčové slovo a užívateľský kód.

Aplikácia je vyhotovená v piatich jazykových mutáciach.

GSM aplikácia bola vyvinutá na zvýšenie komfortu pri ovládaní domácich zariadení. Nech sa budete nachádzať kdekoľvek, stále budete mať váš domov „pod palcom”.