LMLR-710

prijímač prenosného domového zvončeka

LMLR-710 LMLR-710

Použitie

 • akusticky a opticky (kmitá LED) sa aktivuje po stlačení tlačidla LMLT-711
 • po detekcii pohybu vyšle MDT-507 alebo LMDT- 609 signál do prijímača
 • po otvorení dverí vyšle LMST-606 signál do prijímača zvončeka LMLR-710, ktorý sa akusticky a opticky aktivuje – jednoduchý alarm

Výhody

 • učiaci režim kódov
 • 5 voliteľných melódii zvonenia, 4 stupne hlasitosti
 • 4 pamäte pre tlačidlo zvončeka LMLT-711 a vysielače domácej automatizácie, možnosť ovládania až zo 4 miest rôznymi vysielačmi
 • vhodný do hlučných prevádzok, pre sluchovo postihnutých. Kmitajúca LED upozorní na návštevu
LMLR-710

Technické údaje

 • Pracovná frekvencia: 433,92 MHz
 • Napájanie: 230V/50Hz
 • RF dosah: • do 120m vo voľnom priestore
 • Pracovná teplota: -10°C až +55°C
 • Krytie: IP 20

Manuál

Slovenský manuál

English manual
Príklady možných kombinácií

Vysoká variabilita systému umožňuje kombinácie aj s ďalšími prvkami bezdrôtovo ovládaných systémov. Nižšie vám ponúkame vybranú kombináciu.

Štartovacia sada LML-710
LMLT-711 LMLR-710
Vysielač LMLT-711 spúšťa gong prijímača prenosného domového zvončeka LMLR-710 bez nutnosti ukladania a vysekávania drôtov.
LMDMR-8171
LMLR-710 LMDT-810
Kombinácia týchto dvoch produktov vás upozorní na prichádzajúcich hostí alebo zákazníkov. Vysielač LMDT-810 zaznamená pohyb osoby a aktivuje domový zvonček LMLR-710.
LMLR-710 + LMDT-609
LMLR-710 LMDT-609
Interiérový detektor LMDT-609 zaznamená pohyb osoby v interiéri objektu a aktivuje prijímač prenosného domového zvončeka LMLR-710.
LMLR-710 + LMST-606
LMLR-710 LMST-606
Magnetický kontakt LMST-606 po otvorení dverí vyšle signál do prijímača zvončeka LMLR-710, ktorý sa akusticky a opticky aktivuje.