CMR-1000

stenový spínací modul

CMR-1000

Použitie

  • spína zabudované elektrické spotrebiče, ventilátory, bezpečnostné zariadenia, stroje, vonkajšie a vnútorné osvetlenie a pod.
  • ovládateľný vysielačmi YCT-100, LKCT-614, WST-8500, TMT-502 a MDT-507

Technické údaje

  • Pracovná frekvencia: 433,92 MHz
  • Napájanie: 230V/50Hz
  • Spínaný výkon: 40-1000W
  • RF dosah: • do 25m v uzavretom priestore
                       • do 50m vo voľnom priestore
  • Pracovná teplota: -10°C až +55°C
  • Krytie: IP 20

Kódové spínače (domový kód a kód modulu) umožňujú menenie kanálov, aby sa zabránilo rušeniu susedných frekvencií, celkom 256 kódov.

Schéma zapojenia

produkt
Objednávka ks

Príklady možných kombinácií

Vysoká variabilita systému umožňuje kombinácie aj s ďalšími prvkami bezdrôtovo ovládaných systémov. Nižšie vám ponúkame vybrané kombinácie.

TMT-502 + LCMR-1000
TMT-502 LCMR-1000
Uvedenými prvkami môžete ovládať zabudované elektrické spotrebiče, ventilátory, bezpečnostné zariadenia, stroje, vonkajšie a vnútorné osvetlenie. S ovládačom TMT-502 môžete časovo naprogramovať zapínanie a vypínanie max. 12 zariadení. Prijímač LCMR-1000 je možné použiť na zariadenia s príkonom do 1000W.
LKCT-614 + LCMR-1000
LKCT-614 LCMR-1000
Uvedenými prvkami môžete ovládať jedno zariadenie, ako napríklad zabudovaný elektrický spotrebič, ventilátor, bezpečnostné zariadenie, stroj, vonkajšie alebo vnútorné osvetlenie. Prijímač LCMR-1000 je možné použiť na zariadenia s príkonom do 1000W.
MDT-507 + LCMR-1000
MDT-507 LCMR-1000
Uvedenými prvkami môžete ovládať jedno zariadenie, ako napríklad ventilátor, vonkajšie alebo vnútorné osvetlenie. Vysielač MDT-507 zaznamená pohyb osoby a aktivuje prijímač LCMR-1000, ktorý spína zariadenie s príkonom do 1000W.