Alarm - Narušenie

Okolie domu je chránené detektorom pohybu (IRP-9). IRP-9 zamedzuje vzniku falošných poplachov zapríčinenych malými domácimi zvieratami až do hmotnosti 27 kg. Pri zaznamenaní pohybu osoby vyšle signál do ovládacieho panelu, ktorý spustí alarm a pošle SMS správu o narušení na vopred zvolené telefónne čísla.

Alarm - Narušenie

Umiestnenie detektora pohybu je možné ľubovoľne meniť bez nutnosti vysekávania prívodných vodičov, pretože na komunikáciu využíva rádiový prenos.

Vonkajšie okná a dvere sú chránené dverovými kontaktmi (DC-9), ktoré plnia rovnakú funkciu ako detektor pohybu.

Použité produkty

  • CTC-918 ovládací panel s GSM modulom
  • IRP-9 detektor pohybu odolný voči malým zvieratám
  • DC-7 dverový kontakt