Alarm - Interiér

Interiér objektu je chránený dverovými kontaktmi (DC-9), ktoré sú umiestnené na dverách a oknách, a infrapasívnym detektorom (IR-9), ktorý reaguje na pohyb osôb.

Ak dôjde počas aktivovaného zabezpečovacieho systému k otvoreniu okna alebo dverí, narušeniu interiéru objektu pohybom nepovolaných osôb v detekčnom uhle PIR detektoru, prvky vyšlu signál do ovládacieho panelu. Ten spustí alarm a pošle SMS správu o narušení na vopred zvolené telefónne čísla.

PIR detektor inštalujte do výšky 2,1 – 2,4 m nad zemou. Pri určovaní montážnej výšky PIR detektora berte na ohľad aj tzv. “slepý bod” nachádzajúci sa pod PIR detektorom. Tento “slepý bod” sa zväčšuje rovnomerne s montážnou výškou PIR detektoru. Umiestnite PIR detektor do priestoru, ktorým narušiteľ musí normálne prejsť, aby ho zachytil PIR detektor. V rohu má PIR detektor najširší dosah detekcie

Alarm - Interiér

Na zakódovanie a odkódovanie systému sa používa 4-miestny kód. Ak je počas aktivovania niektorý z kontaktov rozpojený (okno alebo dvere sú otvorené), ovládací panel na to upozorní prostredníctvom displeja. Zároveň vám dá možnosť aktivovať systém aj napriek tomu. V prípade potvrdenia bude ovládací panel ignorovať signály z tohto kontaktu.

Použité produkty

  • CTC-918 ovládací panel s GSM modulom
  • DC-9 dverový kontakt
  • IR-9 detektor pohybu