Alarm - Vstup

Rodinný dom je v našom príklade zabezpečený detektormi pohybu (IR-9) a dverovými kontaktmi (DC-7). Prvky sú bezdrôtovo spojené s ovládacím panelom, ktorý má integrovaný GSM modul.

Alarm - Vstup do objektu

Stlačením tlačidla lock aktivujete zabezpečovací systém. V tomto prípade je zabezpečený celý objekt (exteriér, interiér).

Podržaním tlačidla panik na 3 sekundy spustíte poplach "Panika" nezávisle od toho, či je systém aktivovaný alebo vypnutý. Ovládací panel vyšle SMS správu o stave núdze na vopred zvolené telefónne čísla.

Stlačením home aktivujete zabezpečovací systém do režimu "Doma". Interiér objektu je deaktivovaný. Chránený je len exteriér.

Stlačením tlačidla unlock vypnete zabezpečovací systém. Pokiaľ je spustený hlasitý poplach, týmto tlačidlom poplach zastavíte.

Použité produkty

  • CTC-918 ovládací panel s GSM modulom
  • RC-7 diaľkový ovládač
  • IR-9 detektor pohybu
  • DC-7 dverový kontakt