Práva a použitie


  Textový a multimediálny obsah a akékoľvek informácie uverejnené na stránkach kappak.sk sú vlasníctvom tvorcov a ďalších osôb, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z. Všetky tu zverejnené dáta a údaje sú chránené autorskými právami. Akékoľvek distribuovanie obsahu uverejneného na tejto doméne alebo akýchkoľvek jeho súčasti je možné až po získaní súhlasu autora. Grafické a textové odkazy na naše stránky môžete legálne uverejniť na Vašich stránkach.

  Podmienky používania

  Stránky kappak.sk sú prístupné všetkým uživateľom siete internet bezplatne. Stránky kappak.sk nesmie tretia strana využívať bez predchádzajúcej písomnej dohody pre svoju zárobkovú alebo nezárobkovú činnosť, či ich ponúkať svojim klientom ako svoje vlastné. Požadovanie akýchkoľvek poplatkov (vrátane manipulačných a réžijných poplatkov) zo strany tretích osôb za využívanie služieb a produktov poskytovaných v rámci stránok kappak.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu protizákonné a tretia osoba sa tým vystavuje súdnemu sporu a trestnému stíhaniu. Je zakázane spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu stránok kappak.sk.

  Stránky kappak.sk môžu byť zobrazované a články vytláčané iba pre osobnú nekomerčnú potrebu a uživateľ súhlasí s tým, že obsah stránok nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať či inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia od prevádzkovateľa projektu.

  Vylúčenie zodpovednosti a záruk

  Každý užívateľ vstupuje na stránky kappak.sk a používa ho na vlastné riziko. Kappak.sk neodpovedá za akékoľvek škody, či už priamo alebo nepriamo, vzniknuté v súvislosti s používaním stránok kappak.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti stránok kappak.sk. Prevádzkovateľ kappak.sk nezodpovedá za výšku Vášho telefónneho účtu.

  Uvedené pravidlá a práva sú záväzné pre všetkých uživateľov.

  Informácie zaznamenané automaticky

  Zaznamenávame IP adresy každého prístupu na stránky kappak.sk, z dôvodu zisťovaniu počtu navštevnosti. Zaznamenávame kliknutia na všetky linky na hlavnej stránke a na niektoré linky na podstránkach, ktoré sú používané na štatistiky a pomáhajú administrátorom siete zvýšiť funkčnosť našich stránok.

  Ochrana osobných údajov

  Vyplnením údajov v internetových formulároch súhlasí vyplňujúci s ich použitím na marketingové a štatistické účely kappak.sk na dobu neurčitú v súlade so zákonom NR SR 52/1998 Zb. o ochrane osobných údajov. Žiadne údaje neposkytujeme našim partnerom ani tretím stranám.